Cennik

Wynagrodzenie adwokata uzgadniane jest podczas rozmowy z klientem.  Jego wysokość uzależniona jest od:

  • rodzaju zlecenia
  • terminu jego wykonania
  • wartości przedmiotu sprawy
  • nakładu pracy


Dostosowując ofertę do potrzeb poszczególnych Klientów, Kancelaria proponuje następujące sposoby ustalania wynagrodzenia:

  • stałe wynagrodzenie - ustalane z góry za całość postępowania w danej instancji,
  • system ryczałtowy miesięczny - polegający na określeniu z góry sumy wynagrodzenia. Taki sposób rozliczania jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy,
  • system godzinowy - polegający na ustalaniu wysokości wynagrodzenia w zależności od poświęconego czasu na wykonanie danego zadania, którego długości nie można oszacować z przyczyn niezależnych od nas. Taki system wynagrodzenia stosowany jest przede wszystkim przy stałej obsłudze prawnej osób prawnych.

PORADY PRAWNE


Koszt udzielenia standardowej porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego.

Aktualnie stawka wynagrodzenia za udzielenie porady wynosi od 50 do 250 zł.

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć VAT (obecnie 23%)

W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy wynagrodzenie za poradę wliczane jest do honorarium za prowadzenie sprawy.

 

PISMA PROCESOWE I UMOWY


Koszt napisania standardowego pisma procesowego (np. pozwu lub apelacji) bądź przygotowanie analiza umowy jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry. Zależy on od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu w jakim pismo ma być przygotowane.

Jeżeli do napisania pisma procesowego konieczna jest analiza akt sprawy w sądzie, pobierana jest dodatkowa opłata za czynności wykonywane poza Kancelarią.

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć VAT (obecnie 23%)  

SPRAWY SĄDOWE


Wysokość wynagrodzenia adwokackiego jest ustalana na drodze umowy z klientem, ale pewną wskazówkę może stanowić rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U.02.163.1348).

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
do 500 zł – 60 zł;
powyżej 500 zł do 1.500 zł – 180 zł;
powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł;
powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.200 zł;
powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 2.400 zł;
powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.600 zł;
powyżej 200.000 zł – 7.200 zł.

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć VAT (obecnie 23%)  


Wynagrodzenie nie obejmuje wydatków związanych ze sprawą ponoszonych przez klienta takich jak wpis sądowy czy koszty opinii biegłego.